Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. 

 1. Administratorem danych osobowych usługobiorców-osób fizycznych i danych firmowych jest firma JDExperts sp. z o.o. z siedzibą 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 951-22-60-588.
 2. Administrator przetwarza dane potrzebne do wystawiania faktur za wykonane usługi dla osób fizycznych i firm. Dane kontaktowe numery telefonów i adresy poczty elektronicznej w celu kontaktu z klientem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach:
  – zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji.
  – wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych.
  – przekazania danych osobom trzecim – kurierom i przewoźnikom za zgodą właściciela danych.
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe na czas trwania umowy, na czas w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo:
  – dostępu do swoich danych,
  – prawo do sprostowania,
  – prawo do usunięcia swoich danych,
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – w celu dokonania zmian lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, usługobiorca proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 22 255 3830 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

Pliki cookies:

Uprzejmie informujemy, że podczas korzystania ze strony internetowej www.jdexperts.pl mogą być przetwarzane informacje:

- dotyczące rodzaju urządzenia, lokalizacji (kraj, region), systemu operacyjnego i podobne, nie identyfikujące konkretnej osoby i przez to nie stanowiące „danych osobowych”. Dane te służą celom statystycznym oraz zapewnieniu jak najlepszej pracy strony internetowej.

- ponadto przetwarzane są informacje służące do „remarketingu”, czyli ponownego wyświetlania reklam m.in. przez wyszukiwarkę Google.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.