login: demopl

hasło: demopl

Na zlecenie naszych Klientów tworzymy aplikacje i raporty rozszerzające standardową funkcjonalność systemu JD Edwards. Niektóre z nich są pożądane przez polskich użytkowników systemu (tzw.polish best business practicies), niektóre są uzupełnieniem standardu JD Edwards. Najciekawsze z nich są oferowane przez JDExperts jako gotowe aplikacje, których katalog znajduje się poniżej.

Wszystkie oferowane produkty można otrzymac od nas i testować przez okres 30 dni na warunkach licencji trialowej.

Produkty oferowane są zgodnie z zasadą „as it is” (tak jak jest) i wszelkie modyfikacje dostosowujące do potrzeb klienta będą stanowić przedmiot osobnych usług.

Alokowanie transakcji wynikowych pomiędzy okresami - 3.000 EUR

Typowym zjawiskiem w firmach jest pojawianie się różnicy pomiędzy datą ujęcia w księgach a okresem, którego jakaś transakcja wynikowa dotyczy. Powodem może być wcześniejsze wystawienie faktur sprzedaży. To samo zjawisko może wystąpić w zakupach. W takich sytuacjach zapis z konta wynikowego musi być zawieszony na koncie przejściowym i zawrócony na konto źródłowe w odpowiednim okresie finansowym. Transakcje, które wymagaja takiego traktowania muszą być oznaczone podksięgą typu X, gdzie wartość podksięgi oznacza ilość okresów przesunięcia.

 - Alokowanie transakcji wynikowych pomiędzy okresami - dokumentacja

Zobacz więcej...

Automatyczne rozliczanie kosztów w czasie - 2.000 EUR

Celem modyfikacji jest ułatwienie procesu księgowania i rozliczania kosztów w czasie. Modyfikacja dotyczy kosztów, które firma ponosi i które musi rozłożyć na zadaną ilość okresów księgowych, a więc rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Innymi słowy mowa o wydatkach, które dotyczą więcej niż jednego okresu księgowego i dlatego jednolity ułamek kosztu musi być ujęty również w więcej niż jednym okresie. Program umożliwia rozłożenie kosztów na zadaną ilość okresów tuż po zaksięgowaniu oryginalnego dokumentu związanego z tym wydatkiem.

Program ten wypełnia funkcjonalną lukę, która w tym obszarze występuje w JD Edwards.

 - Automatyczne rozliczanie kosztów w czasie

 

Zobacz więcej...

Deklaracje i zestawienia dla JDE E1 - 2800 EUR

Declaration and Statement Module jest stworzoną przez JDExperts aplikacją pozwalającą na tworzenie dowolnych deklaracji wymaganych przez instytucje publiczne oraz zestawień przygotowywanych na potrzeby kadry zarządzającej. Oferowany produkt jest elastyczny i parametryzowalny w porównaniu do innych produktów dostępnych  na rynku. Wszelkie deklaracje lub zestawienia mogą być tworzone przez użytkowników końcowych systemu w bardzo prostej webowej formatce.

Prezentacją dokumentu może być formatka przygotowana w MS Excel lub MS Word, bądź też z wykorzystaniem rewelacyjnych możliwości produktu ORACLE BI Publisher.

Declaration and statement module - dokumentacja

Zobacz więcej...

Dokumenty środków trwałych - 2.000 EUR

Standardowa funkcjonalność systemu JD Edwards nie pokrywa możliwości drukowania dokumentów środków trwałych. Element ten nie znalazł się nawet w ramach standardowej polskiej lokalizacji systemu, gdyż drukowanie dokumentów środków trwałych jest raczej ogólnie przyjętą praktyką niż obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Wśród dokumentów środków trwałych wyróżnia się:

 • OT – nowe nabycie/oddanie do użytku środka trwałego
 • OT+ – zwiększenie wartości początkowej środka trwałego
 • LT  – likwidacja/wycofanie z eksploatacji
 • LT- – zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego

Rozwiązanie obejmuje ponadto aplikację interaktywną, która służy do przeglądania i ponownego wydruku dokumentów ŚT.

  - Dokumenty Środków Trwałych

Zobacz więcej...

FASTR for E1 - 5.000 EUR

The tool is similar to FASTR and WORLDWriter (on AS400) but it is more flexible and offers more option. The main purpose is to allow a user to create custom report that reads any data from any tables in JDE and presents it in a nice and usable form.

 

 FASTR for E1 documentation

The main features are described below:

 

 • Unlimited number of user defined rows
 • Possibility to define rows manually or on the fly by a SQL statement (for example show 1 row per each revenue account in Account Master), possibility to define a sequencing of the lines
 • Unlimited number of user defined columns
 • Cell override support (on a specific line and for a specific column a different calculation may be defined)
 • reusable selections and sequencings (one definition of data selection can be reused by several reports)
 • support for Periodbalance, YTDbalance and other special functions related to Account Balances
 • each cell on the result PDF is calculated using a formula that uses setup of a row and a column with possible cell override, it may have type of string/number/date, it may have a special background color
 • formulas support several functions such as IF (excel like), UDC (to read UDC description), NAME (to get current user's name), PN/FY/FROM/THRU (to get the period for which the report was run), TRANS (to translate a value) and more, it is also possible to refer values of any other rows / columns / cells
 • possibility to export the calculated data from JDE to excel/word/Internet explorer including the proper formatting and colors of the fields
 • performance optimization - the calculation is done in C function that was optimized for performance
 • online or UBE calculation - user can calculate the report interactively or using a UBE (useful for more difficult and large reports)
 • possibility to define user rights to read / update / execute the defined reports (by groups or by reports)
 • reports/selections/sequencings may belong to groups (for example Finance / Assets / Invoices / Taxes etc.), the user rights may be also defined for the groups
 • one report may be presented in several languages (all hardcoded texts can be translated)
 • user defined constants (may be defined for each run of a report to influence the results)
 • formatting of the calculated values has several advanced features such as rounding / presenting in thousands / padding with blanks or zeros / formatting of dates and more


A small example of just a few lines of demo data:

The red row and green column are calculated from other cells, the purple field has a cell override with a constant value.

 

 

 

Zobacz więcej...

Interfejs do automatycznych płatności w zobowiązaniach - 2.000 EUR

Trzy nowe programy do przetwarzania płatności automatycznych w formatach: Elixir, Multicash i CitiBank. Progamy te zostały zaprojektowane, by zastąpić standardowy program wykorzystywany w procesie obsługi Grup Kontroli Zapłat. Wszystkie programy tworzą pliki tekstowe, które można zaimportować do systemów bankowych.

Zobacz więcej...

JD Edwards EnterpriseOne

Elastyczność - to najważniejsza cecha odróżniająca system JD Edwards od innych rozwiązań dostępnych na rynku.

Modułowa budowa systemu - system JD Edwards składa się z ponad 70 modułów pogrupowanych w obszary takie jak, finanse, zakupy, sprzedaż, utrzymanie ruchu, zarządzanie projektami, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi,
Dostępny kod źródłowy
-
JD Edwards nie tylko pozwala na tworzenia własnych programów i modyfikacji już istniejących ale w odróżnieniu od innych poroduktów, posiada łatwe w obsłudze wbudowane narzędzia do ich tworzenia - nie jest wymagana znajomość żadnych specyficznych języków programowania oraz wykupowanie prawa dostępu do kolejnych warstw systemu.
Otwarta baza danych - dostęp do danych z bazy jest nieogranicziny
Skalowalność -  największa instalacja na świecie obsługujeponad 25.000 użytkowników - najmniejsza instalacja w Polsce obsługuje 5 użytkowników.
Różnorodność platform technologicznych - JD Edwards dzięki oddzieleniu warstwy funkcjonalnej od wartwy technologicznej (tzw. Tools'y) jest niezależny od wersji systemów operacyjnych, wersji baz danych i platform serwerowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownicy wersji systemu pochodzącej np. z 2003 roku nie mają najmniejszych problemów aby wykorzystać na przykład najnowsze dostępne wersje baz danych lub systemów operacyjnych.
Modele cennikowe - obecnie dostępne są 3 modele cennikowe pozwalające na dopasowanie licencji do potrzeb klienta. Cennik Component dostępny jest na stronach producenta - firmy Oracle. Zakup licencji u Certyfikowanego Partnera pozwoli na optymalizację ceny zakupu
Nieograniczone w czasie wsparcie techniczne producenta -
firma ORACLE gwarantuje klientom płacącym coroczną opłatę z tytułu asysty technicznej i konserwacji, nieograniczone w czasie wsparcie techniczne dla oferowanych produktów aplikacyjnych (JD Edwards jest takim produktem). Oznacza to, że tak długo jak klient będzie opłacać tzw. maintenace, tak długo może liczyć na wsparcie ze strony Oracle.


JD Edwards jest systemem klasy ERP (Enterprise Resource Planning) składający się z ponad 70 modułów pogrupowanych w obszary:

Analityka (Analytics)
Gospodarka remontowa (Capital Asset Management)
CRM Customer Relationship Management
Zarządzanie Finansami (Financial Management)
Produkcja artykułów spożywczych (Food and Beverage Producers)
Kadry i Płace (Human Capital Management (HCM))
Produkcja (Manufacturing)
Zarządzanie sprzedażą (Order Management)
Zarządzanie Projektami (Project Management)
Zarządzanie nieruchomościami i budownictwem mieszkaniowym (Real Estate and Home Construction)
Planowanie Łańcucha Dostaw (Supply Chain Planning)
Zarządzanie zapasami - Logistyka (Supply Chain Execution (Logistics))
Zarządzanie zakupami (Supply Management (Procurement))
Technologia (Tools and Technology)

Historia JD Edwards
1977 - W Denver powstała firma JD Edwards założona przez:
J
acka Thompsona
Dan Gregory
Ed McVaney
W tym samym czasie powstawały inne znane firmy z sektora IT ( '78 Oracle, '76 SAP).
1984 -  Powstaje wersja JD Edwards World przeznaczona na platformę IBM AS/400 - wersja "znakowa" 5250. Linia produktowa World jest nadal rozwijana przez Oracle przy współpracy z IBM. Obecna wersja nosi oznaczenie A9.1, a najpopularniejsza wersja World'a, szeroko używana również w  Polsce, to A7.3
1995 - Powstaje wersja JD Edwards OneWorld (B.7.3.3.1). Jest to wersja "okienkowa"
2001 - Przejęcie przez JD Edwards kanadyjskiej firmy Numetrix producenta aplikacji klasy APS  (Advanced Planning and Schedulling)
2003 - przejęcie JD Edwards przez firmę PeopleSoft i zniama nazwy produktu z OneWorld na EnterpriseOne
2005 - Oracle przejmuje PeopleSoft
2006 - 30 lecie JD Edwards
2008.09 - wersja EnterpriseOne 9.0

JD Edwards EnterpriseOne - broszura informacyjna (eng)
JD Edwards EnterpriseOne - broszura informacyjna (pol)
JD Edwards EnterpriseOne wersja 8.12 - prezentacja nowych modułów
Produkcja artykułów spożywczych
JD Edwards EnterpriseOne - Fnancials dasboard Overview

Zobacz więcej...

JPK (SAFT, UCF) - 8.500 EUR
Korekta wsadowego przetwarzania wpłat od klientów - 2.000 EUR

Standardowa obsługa wsadowych wpłat od klientów w JD Edwards ma dwa główne ograniczenia, których dotyka niniejsza modyfikacja. Pierwsze z nich dotyczy tego, że JD Edwards nie wykonuje połączenia ujemnej wpłaty z fakturami na ujemne kwoty. Dodatkowo jeżeli wpłata jest dodatnia, ale dotyczy faktury z wieloma liniami na plus i minus, to system traktuje je jak nadpłaty.

Powyższe scenariusze mogą wystąpić, jeżeli źródłem informacji o wsadowych zapłatach jest poza JD Edwards.

Zobacz więcej...

Masowy przedruk faktur - 1.000 EUR

Rozwiązanie pozwala na ponowne wydrukowanie wielu faktur sprzedaży w jednym podejściu tak, jakby użytkownik ręcznie wybrał wszystkie żądane faktury z poziomu programu znajdującego w ramach polskiej lokalizacji.
Zobacz więcej...

Polska lokalizacja dla JD Edwards World - 2.500 EUR

Pakiet programów i raportów lokalizacyjnych dostosowuje wersję World systemu JD Edwards do polskich przepisów prawnych. Wykorzystanie ich ułatwia codzienną pracę z systemem.

Polska  lokalizacja JD Edwards World - dokumentacja (PDF)

Zobacz więcej...

Polskie faktury dla JD Edwards - 3.000 EUR

Pakiet polskich faktur sla systemu JD Edwards jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności. Standadowo ORACLE dostarcza pełen pakiet wymaganych faktur, jednak polscy użytkownicy systemu oczekują bardzo często dodatkowych funkcjonalności szczegółnie w zakresie wydruku faktur. Parametryzacja standardowej polskiej lokalizacji JD Edwards jest koniecznado wykorzystania oferowanego pakietu faktur. Oferowany produkt nie modyfikuje standardowych obiektów. 

  - Polskie faktury dla JD Edwards

 

Zobacz więcej...

Porządkowanie salda księgi CA - 2.000 EUR

Jeżeli na koncie wprowdzane są zapisy w różnych walutach, to może się okazać, że w księdze CA pozostanie saldo. To saldo może być elementem nie pożądanym. W takiej sytuacji program wykona techniczne zapisy dziennika przenosząc saldo z księgi CA na inne konto bez jakiejkolwiek zmiany salda w księdze AA.

Zobacz więcej...

Raport płatności zobowiązań - 2.000 EUR

Celem raportu jest prezentacja informacji o płatnościach w zobowiązaniach. Kwoty płatności muszą być proporcjonalnie rozliczone na konta, na które płacona faktura została zaksięgowana. Oznacza to tylko część dekretacyjną faktury. Konto zobowiązań ani konto podatku VAT nie są brane pod uwagę.

Program może być szczególnie użyteczny przy rozliczaniu płatności inwestycyjnych.

Wynikiem działania raportu jest plik CSV, który może być przetwarzany w programie MS Excel.

Zobacz więcej...

Tworzenie zapisów z przeliczeniem do waluty - 2.000 EUR

Jeżeli firma zmuszona jest do raportowania zarówno w walucie bazowej oraz w walucie funkcjonalnej, należy przeliczyć transakcje. Program działa na poziomie szczegółowych zapisów księgowych, ale pozwala używać pojedynczego kursu walutowego dla całego miesiąca.

Program czyta zapisy z księgi AA i przelicza je do księgi funkcjonalnej. Konwersja powinna zmienić walutę transakcji na walutę przypisaną do księgi funkcjonalnej. Jeżeli oryginalnie zapis księgowy jest w walucie księgi funkcjonalnej, to jego wartość nie będzie przeliczana z księgi AA, ale zostanie pobrana bezpośrednio z księgi CA.

Zobacz więcej...

Uzupełnienie nagłówka dokumentów prawnych dla importowanych do systemu faktur sprzedaży - 2.000 EUR

Istnieją procesy biznesowe, które zakładają wystawianie faktur sprzedażowych poza systeme JD Edwards. Dokumenty te można zaimportować jako proste transakcje należności poprzez zbiory Z-File. Pojawia się jednak problem polskiej lokalizacji systemu. Rejestr sprzedaży nie pokaże żadnych danych, jeżeli proces wydruku faktur nie zostanie zrealizowany w ramach systemu. By uniknąć problemów z rejestrem VAT należy wypełnić zbiór nagłówków dokumentów prawnych, do czego służy właśnie niniejsze rozwiązanie.

Zobacz więcej...

Wycena bilansowa w księdze funkcjonalnej - 2.000 EUR

Program ten jest drugim krokiem po zbudowaniu transakcji w księdze funkcjonalnej. Jest on używany, by wykonać wycenę bilansową na koniec okresu w księdze funkcjonalnej. Jeżeli jakiekolwiek niezrealizowane różnice kursowe zostaną znalezione, to program stworzy dla nich zapisy dziennika w księdze funkcjonalnej.
Zobacz więcej...

Wycena rachunków walutowych metodą FIFO - 2.000 EUR

Program służy do wyceny rachunków walutowych metodą FIFO. Jest to kolejny produkt przygotowany przez firmę JDExperts wychodzący naprzeciw oczekiwaniom użytkowników systemu JD Edwards. Jego zastosowanie wydatnie obniża koszty związane z obsługą systemu i automatyzuje prace wykonywane do tej pory ręcznie w MS Excel.

Rozwiązanie, które zostało przygotowane pozwala na:

 • Skorygowanie złotówkowej wartości transakcji na rachunkach walutowych, poprzez doliczenie adekwatnej kwoty różnic kursowych w oparciu o metodę FIFO.
 • Pełną elastyczność naliczania różnic kursowych w przypadku, gdy na rachunku charakter salda zmienia się od wartości dodatniej do ujemnej (dla linii kredytowych) poprzez naliczanie różnic:
  • dla wypływów pieniężnych tylko, jeżeli saldo konta przed transakcją jest dodatnie i tylko do wysokości tego salda.
  • dla wpływów pieniężnych tylko, jeżeli saldo konta przed transakcją jest ujemne i tylko do wysokości tego salda.
 • Rozpoczęcie naliczania różnic kursowych metodą FIFO od dowolnego momentu poprzez uśrednienie kursu walutowego transakcji, których data księgowania jest bardzo odległa. Datę graniczną można samodzielnie zdefiniować.
 • Automatyczne tworzenie zapisów dziennika dla wyliczonych różnic kursowych w księdze głównej.
 • Szczegółowe księgowanie transakcji w księdze głównej w odniesieniu do każdego ruchu gotówki, który wygenerował różnice kursowe.
 • Analizę wyliczonych wartości w oparciu o szczegółowy raport różnic kursowych.

 - Wycena rachunków walutowych metodą FIFO - dokumentacja

 - Wycena rachunków walutowych metoda FIFO - przykładowy raport

Zobacz więcej...

Zaawansowana edycja zbioru podatkowego - 2.000 EUR

Rozwiązanie zostało tak zaprojektowane, by umożliwić zmianę dat obowiązku VAT w zbiorze podatkowym oraz odpowiednio w zbiorze należności i/lub zobowiązań. Standardowa funkcjonalność nie obejmuje takich elementów, co wymusiło modyfikację. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych log zmian jest tworzony dla każdej linii w zbiorze podatkowym, która została zmieniona. Log przechowuje informację na temat poprzedniej wartości daty obowiązku podatkowego wraz z nazwą użytkownika osoby, która dokonała zmiana.

Program do zbiorczej zmiany daty obowiązku podatkowego pozwala na jednoczesną zmianę w wielu rekordach w zbiorze podatkowym. Program ten również zapisuje historię zmian w logu. Program używa dodatkowego zbioru kodów UDC do parametryzacji dodatkowych parametrów obszarów podatkowych wykorzystywanych przez program.

  - Zaawansowana edycja zbioru podatkowego

Zobacz więcej...

Zaawansowane zestawienie obrotów i sald - 2.000 EUR

Raport jest klasyczną wersją zestawienia obrotów i sald z dodanymi czterema rodzajami agregacji danych. Raport domyślnie może pokazywać szczegóły do poziomu podksięgi. Agregacje obejmują poziomy: kodu kategorii albo konta syntetycznego i analitycznego albo MPK i kodu kategorii albo MPK i konta syntetycznego i analitycznego. Raport może używać dowolnego kodu kategorii planu kont.

Wynikiem działania raportu jest plik CSV, który może być przetwarzany w programie MS Excel.

 Dokumentacja (PDF)

Zobacz więcej...